Czterodniowy tydzień pracy w Polsce i na świecie – czy szykuje się rewolucja?
27.11.2023

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce i na świecie – czy szykuje się rewolucja?

W ostatnich latach narasta debata na temat organizacji czasu pracy, a jednym z najbardziej kontrowersyjnych pomysłów jest skrócenie tygodnia pracy do zaledwie czterech dni. Pomysł ten zdobywa popularność zarówno w Polsce, jak i na świecie, stając się źródłem intensywnych dyskusji wśród pracodawców, pracowników oraz ekspertów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Czy czterodniowy tydzień pracy to jedynie utopia, czy realna perspektywa zmiany sposobu, w jaki postrzegamy pracę? Niniejszy artykuł analizuje trendy i argumenty związane z wprowadzeniem krótszego tygodnia pracy, zastanawiając się, czy jesteśmy świadkami narodzin rewolucji w sposobie, w jaki społeczeństwa organizują swój czas pracy.

Czym jest 4-dniowy tydzień pracy? – definicja i geneza

Czterodniowy tydzień pracy to model zatrudnienia, w którym pracownicy pracują przez cztery dni w tygodniu, zamiast tradycyjnych pięciu dni. Pracując dłużej godziny w ciągu dnia, pracownicy nadal wykonują standardową liczbę godzin pracy w ciągu tygodnia, ale mają długi weekend, zazwyczaj trwający trzy dni. Ten model pracy zyskuje na popularności z powodu korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców.

Oto kilka kluczowych cech 4-dniowego tygodnia pracy: skrócony czas pracy, długi weekend, poprawa równowagi praca-życie, efektywność i produktywność. Geneza czterodniowego tygodnia pracy jest różnorodna, ale jednym z pierwotnych powodów wprowadzenia tego modelu było zwiększenie efektywności pracowników i poprawa ich zdrowia psychicznego. Badania sugerują, że długie weekendy mogą pomóc w redukcji stresu i poprawie ogólnego samopoczucia pracowników. Niektóre firmy zaczęły eksperymentować z tym modelem pracy, a sukcesy takich inicjatyw zyskały na popularności, inspirując inne organizacje do wprowadzenia podobnych rozwiązań. Warto jednak zaznaczyć, że czterodniowy tydzień pracy nie jest odpowiedni dla wszystkich branż i zawodów, i skuteczność tego modelu może zależeć od konkretnych warunków i wymagań danego miejsca pracy.

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce – jak dziś to wygląda?

Czterodniowy tydzień pracy w Polsce nie jest obecnie regulowany przez konkretne przepisy prawne. Polski kodeks pracy nie narzuca pracodawcom określonego sposobu rozdzielania godzin pracy dla pracowników etatowych. Wprowadzenie takiego modelu pracy zależy głównie od indywidualnych porozumień między pracodawcą a pracownikiem​​​​. Jednakże w Sejmie znajduje się projekt ustawy, który ma na celu formalne wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy. Jeśli zostanie przegłosowany, zmieni to obecny standard pięciodniowego tygodnia pracy​​. Ponad 26% pracowników w Polsce wyraża chęć przejścia na czterodniowy tydzień pracy. Jest to odzwierciedlenie rosnącego przekonania, że tradycyjny pięciodniowy tydzień pracy może stać się przestarzały w ciągu najbliższych pięciu lat​​.

Które kraje w Europie wdrożyły już czterodniowy tydzień pracy?

Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy w Europie jest tematem, który zyskuje na popularności, ale jego wdrożenie w różnych krajach może się znacznie różnić. Kilka krajów europejskich eksperymentowało z czterodniowym tygodniem pracy lub rozważało jego wprowadzenie. Oto kilka przykładów:

 1. Islandia: W latach 2015-2019 przeprowadzono tam duże eksperymenty dotyczące skróconego tygodnia pracy, które okazały się sukcesem. Wiele miejsc pracy w Islandii zdecydowało się na stałe wprowadzić czterodniowy tydzień pracy.
 2. Hiszpania: Hiszpania ogłosiła plany przetestowania czterodniowego tygodnia pracy. Eksperyment miał na celu zbadanie wpływu skróconego tygodnia pracy na produktywność i dobrostan pracowników.
 3. Belgia: Belgia wprowadziła elastyczne rozwiązania dotyczące czasu pracy, które mogą obejmować czterodniowy tydzień pracy, choć nie jest to standardem na poziomie krajowym.
 4. Finlandia: Premier Finlandii, Sanna Marin, wyraziła poparcie dla pomysłu skróconego tygodnia pracy, ale do stycznia 2022 roku nie zostały podjęte konkretne kroki w celu jego wdrożenia na poziomie krajowym.
 5. Wielka Brytania: W Wielkiej Brytanii rozpoczęto jedno z największych pilotażowych programów czterodniowego tygodnia pracy, w którym uczestniczy wiele firm.

Warto zauważyć, że sytuacja może się zmieniać, a różne kraje mogą eksperymentować z różnymi modelami czterodniowego tygodnia pracy. W niektórych przypadkach inicjatywy te są prowadzone przez poszczególne firmy lub sektory, a nie na poziomie krajowym.

Jakie są korzyści z wprowadzenia 4-dniowego tygodnia pracy?

Wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy może przynieść szereg korzyści zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Oto niektóre z nich:

 1. Zwiększona produktywność: Pracownicy są często bardziej skoncentrowani i efektywni, wiedząc, że mają mniej dni na wykonanie swoich zadań.
 2. Work-life balance: Pracownicy zyskują dodatkowy dzień wolny, co pozwala im lepiej zająć się życiem osobistym, rodziną, hobby czy odpoczynkiem, co może przyczynić się do ogólnego zwiększenia satysfakcji z życia.
 3. Zmniejszenie poziomu stresu i wypalenia zawodowego: Dodatkowy dzień wolny może pomóc pracownikom w regeneracji i zmniejszeniu stresu związanego z pracą, co z kolei może obniżyć ryzyko wypalenia zawodowego.
 4. Przyciąganie i zatrzymywanie talentów: Firmy oferujące 4-dniowy tydzień pracy mogą być bardziej atrakcyjne dla potencjalnych pracowników i pomóc w zatrzymaniu obecnych pracowników, którzy cenią elastyczność i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.
 5. Zmniejszenie kosztów operacyjnych: W niektórych przypadkach firmy mogą zaobserwować obniżenie kosztów operacyjnych, na przykład mniejsze zużycie energii w biurach czy niższe koszty utrzymania.

Warto jednak pamiętać, że wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy może nie być odpowiednie dla wszystkich branż czy rodzajów działalności i wymaga starannego planowania oraz dostosowania do specyfiki danej organizacji.

Czy to rozwiązanie ma jakieś wady?

Tak, wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy może również mieć pewne wady lub wyzwania, które należy wziąć pod uwagę:

 1. Nieodpowiedniość dla niektórych branż: W niektórych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, detaliczna czy gościnność, gdzie wymagana jest ciągła obsługa klienta, wprowadzenie 4-dniowego tygodnia pracy może być trudne lub niemożliwe bez znaczącego zwiększenia kosztów.
 2. Potrzeba zwiększenia zatrudnienia: Aby utrzymać ten sam poziom produkcji lub usług, niektóre firmy mogą potrzebować zatrudnienia większej ilości pracowników, co może prowadzić do zwiększenia kosztów operacyjnych.
 3. Wyzwania w zarządzaniu i komunikacji: Skrócony tydzień pracy może utrudniać planowanie spotkań i koordynację projektów, szczególnie gdy pracownicy mają różne dni wolne.
 4. Potencjalne przeciążenie pracowników: Istnieje ryzyko, że pracownicy będą mieli zbyt dużo pracy w ciągu skróconego tygodnia, co może prowadzić do stresu i przemęczenia.
 5. Wpływ na dochody pracowników: W niektórych przypadkach przejście na 4-dniowy tydzień pracy może wiązać się z obniżeniem wynagrodzenia, co nie jest akceptowalne dla wszystkich pracowników.

Podsumowując, chociaż czterodniowy tydzień pracy może przynieść wiele korzyści, ważne jest, aby każda organizacja rozważyła swoją unikalną sytuację i potencjalne wyzwania przed wprowadzeniem takiej zmiany.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/czterodniowy-tydzien-pracy-w-polsce-i-na-swiecie-czy-szykuje-sie-rewolucja/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge