Struktura macierzowa firmy – wady i zalety takiej organizacji
20.12.2023

Struktura macierzowa firmy – wady i zalety takiej organizacji

5/5 (1)

Struktura macierzowa firmy jest innowacyjnym podejściem do organizacji pracy, które zyskuje na popularności w dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu. W poniższym artykule zgłębimy, jak ten model strukturalny funkcjonuje, jakie korzyści może przynieść organizacji oraz jakie wyzwania stawia przed zarządzaniem i pracownikami. Zbalansowana analiza pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć, dlaczego niektóre firmy decydują się na takie rozwiązanie i jakie mogą być konsekwencje tej decyzji dla efektywności i kultury organizacyjnej

Czym jest struktura macierzowa?

Struktura macierzowa to rodzaj organizacji w firmie lub instytucji, która łączy w sobie cechy organizacji funkcjonalnej (opartej na specjalizacji) oraz organizacji projektowej (skoncentrowanej na zadaniach lub projektach). W strukturze macierzowej pracownicy mają zazwyczaj dwóch przełożonych: jednego odpowiedzialnego za ich dział funkcjonalny (np. marketing, finanse) oraz drugiego kierującego projektem, w którym uczestniczą. Struktura macierzowa jest szczególnie popularna w branżach, gdzie praca nad projektami jest kluczowa, np. w IT, doradztwie, inżynierii, czy badaniach i rozwoju.

Jakie są cechy charakterystyczne organizacji macierzowej?

Organizacja macierzowa posiada kilka charakterystycznych cech:

 1. Struktura dwuwymiarowa: Organizacja macierzowa łączy w sobie dwa rodzaje struktur: funkcjonalną (np. marketing, produkcja, finanse) oraz projektową (np. różne projekty, produkty, regiony). Pracownicy są często częścią zarówno funkcji, jak i projektów.
 2. Podwójne podległości: W strukturze macierzowej pracownicy mogą mieć dwóch przełożonych: menedżera funkcjonalnego oraz menedżera projektu. Może to prowadzić do konfliktów kompetencyjnych, ale także sprzyja lepszej koordynacji między różnymi funkcjami.
 3. Elastyczność zasobów: Zasoby, w tym pracownicy, mogą być przesuwane między projektami w zależności od potrzeb, co zwiększa elastyczność organizacji i pozwala na efektywne zarządzanie talentami.
 4. Komunikacja i koordynacja: Struktura macierzowa często wymaga bardziej złożonej komunikacji i koordynacji, ponieważ pracownicy muszą współpracować z różnymi zespołami i menedżerami.
 5. Skupienie na projektach: W takiej strukturze dużą wagę przykłada się do efektywnego zarządzania projektami, co często wymaga specjalnych narzędzi i umiejętności w zakresie zarządzania projektami.
 6. Rozwijanie umiejętności pracowników: Praca w strukturze macierzowej może przyczyniać się do rozwoju wielu umiejętności pracowników, takich jak elastyczność, umiejętność pracy zespołowej i zarządzanie konfliktami.
 7. Potencjalne wyzwania: Organizacje macierzowe mogą napotykać na wyzwania takie jak konflikty o zasoby, niejasności co do odpowiedzialności i trudności w ocenie wyników pracy pracowników.
 8. Decyzje oparte na konsensusie: W strukturze macierzowej decyzje często są podejmowane przez zespoły, co może prowadzić do decyzji opartych na konsensusie, ale również do opóźnień w podejmowaniu decyzji.
 9. Adaptacyjność: Organizacje macierzowe są często bardziej adaptacyjne w zmieniającym się środowisku, ponieważ łatwiej jest im przesuwać zasoby i zmieniać priorytety.

Przykłady firm, które wybrały strukturę macierzową

Struktura macierzowa jest często stosowana w dużych, złożonych organizacjach, które działają w dynamicznych środowiskach. Oto kilka przykładów firm, które zastosowały strukturę macierzową:

 1. Philips: Holenderska firma wielobranżowa, znana z zastosowania struktury macierzowej, aby lepiej zarządzać swoimi różnorodnymi działalnościami i rozproszonym geograficznie operacjami.
 2. Procter & Gamble (P&G): Jako globalny producent dóbr konsumpcyjnych, P&G stosuje strukturę macierzową, aby zwiększyć efektywność zarządzania swoim szerokim asortymentem produktów i rynkami na całym świecie.
 3. Airbus: W przemyśle lotniczym, Airbus używa struktury macierzowej, aby sprawnie zarządzać różnymi aspektami produkcji i rozwoju produktów w wielu krajach.
 4. Shell: Międzynarodowy koncern naftowy wykorzystuje strukturę macierzową, aby sprostać wyzwaniom zarządzania złożonymi projektami energetycznymi i operacjami na całym świecie.
 5. HP (Hewlett-Packard): HP stosuje strukturę macierzową, aby lepiej zarządzać złożonymi operacjami w branży technologicznej, szczególnie w zakresie rozwoju produktów i zarządzania łańcuchem dostaw.

Zalety wyboru struktury organizacji macierzowej

Wybór struktury organizacji macierzowej niesie ze sobą kilka kluczowych zalet:

 1. Lepsza współpraca międzydziałowa: Struktura macierzowa ułatwia współpracę między różnymi działami, ponieważ pracownicy są często angażowani w projekty wymagające interdyscyplinarnych umiejętności i wiedzy.
 2. Większa elastyczność: Organizacje macierzowe są bardziej elastyczne w reagowaniu na zmiany rynkowe i środowiskowe, ponieważ łatwiej jest im przesuwać zasoby i skupiać się na różnych projektach.
 3. Efektywniejsze wykorzystanie zasobów: W strukturze macierzowej, pracownicy mogą być wspólnie wykorzystywani w różnych projektach, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie umiejętności i doświadczenia pracowników.
 4. Rozwój umiejętności pracowników: Pracownicy mają możliwość pracy w różnorodnych projektach, co sprzyja rozwojowi ich umiejętności i doświadczenia.
 5. Większe zaangażowanie pracowników: Pracownicy często czują większe zaangażowanie w swoją pracę, gdy mają możliwość pracy nad różnymi projektami i współpracę z różnymi zespołami.
 6. Szybsze podejmowanie decyzji: Struktura macierzowa może sprzyjać szybszemu podejmowaniu decyzji, ponieważ zmniejsza liczbę poziomów hierarchicznych, przez co informacje mogą płynąć szybciej.
 7. Lepsze dostosowanie do potrzeb klienta: Organizacja macierzowa może lepiej reagować na specyficzne potrzeby klientów, ponieważ jest bardziej skoncentrowana na projektach i wynikach.

Warto jednak pamiętać, że struktura macierzowa może również stwarzać pewne wyzwania, takie jak konflikty kompetencyjne czy trudności w zarządzaniu. Kluczem do sukcesu jest zatem właściwe zrozumienie i zarządzanie tymi wyzwaniami.

Jakie są wady struktury macierzowej organizacji?

Struktura macierzowa organizacji ma kilka potencjalnych wad:

 1. Konflikty kompetencyjne: W strukturze macierzowej, pracownicy mają zazwyczaj dwóch przełożonych – menedżera funkcjonalnego i menedżera projektowego. To może prowadzić do konfliktów, jeśli obie strony mają różne cele i oczekiwania.
 2. Trudności w komunikacji: Ze względu na złożoność struktury, komunikacja wewnątrz organizacji może być utrudniona. Może to prowadzić do nieporozumień i opóźnień.
 3. Przeciążenie pracowników: Pracownicy w strukturze macierzowej często pracują w kilku projektach jednocześnie, co może prowadzić do przeciążenia pracą i stresu.
 4. Niejasność odpowiedzialności: W strukturze macierzowej często trudno jest jasno określić, kto jest odpowiedzialny za poszczególne aspekty pracy, co może prowadzić do problemów z przypisaniem odpowiedzialności i rozliczaniem wyników.
 5. Wyższe koszty zarządzania: Struktura macierzowa wymaga bardziej skomplikowanych systemów zarządzania i koordynacji, co może zwiększać koszty operacyjne.

Każda z tych wad może mieć znaczący wpływ na efektywność i skuteczność organizacji, dlatego ważne jest, aby były one rozważane przy wyborze struktury organizacyjnej.

Podsumowanie

Struktura macierzowa firmy to model organizacyjny łączący co najmniej dwie form hierarchii, zazwyczaj funkcjonalną i projektową. Jej główną zaletą jest elastyczność i zdolność do efektywnego zarządzania złożonymi projektami. Pozwala na lepsze wykorzystanie umiejętności pracowników, ułatwiając współpracę między różnymi działami. Jednakże struktura macierzowa może również prowadzić do konfliktów kompetencyjnych i niejasności w komunikacji, gdyż pracownicy mogą mieć wielu przełożonych. Może to również skutkować zwiększoną biurokracją i trudnościami w szybkim podejmowaniu decyzji. W skrócie, choć struktura macierzowa oferuje większą elastyczność i skuteczność w zarządzaniu projektami, niesie ze sobą również wyzwania związane z koordynacją i komunikacją.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/struktura-macierzowa-firmy-wady-i-zalety-takiej-organizacji/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge