Czym różni się umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?
27.05.2024

Czym różni się umowa o pracę od umowy o pracę tymczasową?

5/5 (3)

Wybór odpowiedniej formy zatrudnienia jest kluczowy dla każdego, kto wchodzi na rynek pracy lub planuje zmienić pracodawcę. Dwa najpopularniejsze typy umów to umowa o pracę i umowa o pracę tymczasową. W artykule przybliżymy kluczowe różnice między tymi dwoma rodzajami umów, aby pomóc kandydatom w podjęciu świadomej decyzji.

Definicje i podstawowe różnice

Umowa o pracę to standardowy kontrakt zawierany między pracownikiem a pracodawcą na określony czas lub czas nieokreślony. Pracownik wykonuje swoje obowiązki w ramach struktury organizacyjnej pracodawcy, zgodnie z ustalonymi godzinami pracy i na warunkach określonych w Kodeksie pracy.

Umowa o pracę tymczasową jest zawierana za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej, która deleguje pracownika do firmy, dla której będzie świadczyć pracę na określony czas. Ten typ umowy jest bardziej elastyczny i często krótkoterminowy, co pozwala firmom na zaspokojenie nagłych potrzeb kadrowych. Agencja pracy tymczasowej pełni rolę pośrednika między pracownikiem a firmą poszukującą osoby do obsadzenia wakatu , co oznacza, że formalnym pracodawcą pozostaje agencja.

Czas trwania umowy

Umowa o pracę może być zawarta na czas określony lub nieokreślony. Umowy na czas nieokreślony zapewniają większą stabilność zatrudnienia, podczas gdy umowy na czas określony są zazwyczaj używane do zatrudnienia na projekty lub okresy próbne. 

Umowa o pracę tymczasową jest zazwyczaj krótkoterminowa i może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, w zależności od zapotrzebowania firmy. Często można ją przedłużyć, ale jej tymczasowy charakter pozostaje niezmienny. To oznacza, że po zakończeniu okresu umowy pracownik może zostać skierowany do pracy w innej firmie lub musi szukać nowego zatrudnienia.

Warunki zatrudnienia 

W przypadku umowy o pracę pracownik jest bezpośrednio zatrudniony przez pracodawcę i ma prawo do wszystkich świadczeń pracowniczych, takich jak płatne urlopy, zasiłki chorobowe i ubezpieczenia społeczne. Warunki pracy i wynagrodzenie są jasno określone w umowie, co zapewnia większe bezpieczeństwo i stabilność. Dodatkowo pracownik ma prawo do uczestniczenia w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje, co może być istotnym elementem rozwoju zawodowego.

Przy umowie o pracę tymczasową pracownik jest formalnie zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, która jest odpowiedzialna za jego wynagrodzenie i świadczenia. Warunki pracy mogą się różnić w zależności od umowy być mniej stabilne, a świadczenia pracownicze ograniczone w porównaniu do standardowej umowy o pracę. Ponadto pracownik tymczasowy nie zawsze ma dostęp do tych samych benefitów, co stały pracownik firmy zatrudniającej, takich jak programy emerytalne czy ubezpieczenie zdrowotne. 

Urlopy

Przy umowie o pracę pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z Kodeksem pracy, który wynosi 20 lub 26 dni rocznie, w zależności od stażu pracy. Urlop ten jest płatny i pracownik ma prawo do skorzystania z niego w ustalonym terminie.

W przypadku umowy o pracę tymczasową prawo do urlopu jest naliczane proporcjonalnie do przepracowanego okresu, jednak często agencje pracy tymczasowej stosują własne zasady dotyczące urlopów, które mogą różnić się od standardowych przepisów.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie w umowie o pracę jest ustalane na podstawie umowy między pracodawcą a pracownikiem i musi być zgodne z minimalnymi stawkami określonymi w Kodeksie pracy. Wynagrodzenie jest wypłacane regularnie, zazwyczaj co miesiąc.

W umowie o pracę tymczasową wynagrodzenie jest również ustalane na podstawie umowy, ale może być mniej stabilne i zależne od warunków pracy określonych przez agencję. Często wynagrodzenie jest naliczane na podstawie godzin przepracowanych u firmy zatrudniającej.

Okres wypowiedzenia

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zależy od stażu pracy i rodzaju umowy. Dla umów na czas nieokreślony okres wypowiedzenia wynosi od 2 tygodni do 3 miesięcy, w zależności od długości zatrudnienia u danego pracodawcy. Dla umów na czas określony okres wypowiedzenia może być krótszy i jest określony w umowie.

W umowie o pracę tymczasową okres wypowiedzenia jest zazwyczaj krótszy i bardziej elastyczny. Może wynosić od kilku dni do kilku tygodni, co pozwala na szybkie zakończenie współpracy zarówno przez pracownika, jak i przez firmę zlecającą zatrudnienie.

BHP i badania lekarskie

Przy umowie o pracę, pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy (BHP) oraz do skierowania pracownika na obowiązkowe badania lekarskie przed rozpoczęciem pracy. Pracodawca musi również zapewnić regularne szkolenie BHP oraz kontrolować przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy.

W umowie o pracę tymczasową agencja pracy tymczasowej również musi zapewnić odpowiednie warunki BHP oraz skierować pracownika na badania lekarskie. Firma, do której delegowany jest pracownik, jest odpowiedzialna za przestrzeganie przepisów BHP w miejscu pracy oraz za przeprowadzenie niezbędnych szkoleń.

Umowa o pracę czy umowa o pracę tymczasową — krótkie podsumowanie

W przypadku umowy o pracę pracodawca zapewnia odpowiednie warunki pracy, wynagrodzenie i przestrzeganie przepisów BHP, a także odpowiednie narzędzia do pracy i możliwości rozwoju zawodowego poprzez szkolenia. Natomiast umowa o pracę tymczasową rozdziela obowiązki między agencję pracy tymczasowej a firmę zlecającą zatrudnienie. Agencja odpowiedzialna jest za kwestie administracyjne i płacowe, podczas gdy firma docelowa zarządza codzienną pracę i zapewnia odpowiednie warunki pracy. Pracownik musi przestrzegać zasad obowiązujących w firmie zatrudniającej, jednak to agencja pozostaje jego formalnym pracodawcą. W praktyce oznacza to, że ewentualne problemy związane z zatrudnieniem pracownik powinien zgłaszać do agencji.

Zalety umowy o pracę to stabilność zatrudnienia, pełne świadczenia pracownicze oraz jasne i przewidywalne warunki pracy. Wady obejmują mniejszą elastyczność i trudność w szybkim rozwiązaniu umowy. 

Umowa o pracę tymczasową oferuje zalety takie jak elastyczność i możliwość zdobycia różnorodnego doświadczenia, ale wiąże się z mniejszą stabilnością i ograniczonymi świadczeniami pracowniczymi.

Wybór między tymi dwoma typami umów powinien być uzależniony od potrzeb i preferencji zawodowych osoby, z umową o pracę oferującą więcej stabilności i umową o pracę tymczasową większą elastyczność.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/czym-rozni-sie-umowa-o-prace-od-umowy-o-prace-tymczasowa/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge