Jak bezpiecznie zatrudniać obcokrajowców?
1.04.2021

Jak bezpiecznie zatrudniać obcokrajowców?

Jesteś polskim przedsiębiorcą, który chce zatrudnić obcokrajowców w swojej firmie? Zrób to w bezpieczny sposób. Nasza agencja pracy pomoże Ci znaleźć odpowiednich, zagranicznych pracowników, a także zapewni fachowe doradztwo. Dowiedz się, dlaczego zatrudnienie obcokrajowców w polskich przedsiębiorstwach może stanowić rozwiązanie wielu problemów – wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w naszym artykule. 

Zapotrzebowanie na pracowników spoza kraju wciąż rośnie. Na szczególną uwagę zasługują pracownicy z Ukrainy – są bowiem dyspozycyjni i bez wahania podejmują się różnych zajęć. Cieszą się znakomitymi opiniami wśród właścicieli firm, ponieważ cechuje ich pełne zaangażowanie i chęć przystosowania się do aktualnych oraz przyszłych warunków rynku pracy.

Dlaczego polscy przedsiębiorcy zatrudniają obcokrajowców?

Pracownicy zagraniczni ratują przed bankructwem wiele firm w Polsce, a tym samym wspierają dużą część naszej gospodarki. Obcokrajowców zatrudniają nie tylko duże przedsiębiorstwa, lecz także te średnie i małe. Dlaczego na polskim rynku pracy można zauważyć dużą liczbę obywateli Ukrainy? Ma to związek między innymi z łączącym nasze kraje podobieństwem językowym i kulturowym. Warto podkreślić, że Ukraińcom bardzo zależy również na nawiązaniu dobrych relacji z pracodawcami. Są przyjaźnie nastawieni, godni zaufania i szybko osiągają sukcesy. Nie przywiązują się ponadto do pracy w konkretnym regionie Polski, co sprawia, że akceptują pracę w delegacji i są mobilni. Cechuje ich również zdeterminowanie i działanie na rzecz własnego rozwoju. Zaniedbywanie obowiązków służbowych z powodu choroby czy problemów rodzinnych jest w ich przypadku wyjątkowo rzadkie. Miejsca pracy w Polsce są dla ukraińskich obywateli bardzo atrakcyjne, przede wszystkim dzięki dużo wyższym wynagrodzeniom. Polscy przedsiębiorcy od wielu lat borykają się z brakami kadrowymi. Mowa tu o branżach, takich jak budowlana, transportowa, przetwórstwa przemysłowego czy o zakładach segregacji odpadów. Cudzoziemcy zapełniają luki zatrudnienia w różnych sektorach gospodarki. Jeśli poszukujesz obcokrajowców do swojej firmy, w Workafford znajdziemy dla Ciebie rzetelnych pracowników.

Jak zatrudnić pracownika z Ukrainy?

Obecnie, aby osoby z Ukrainy mogły zacząć pracę w naszym kraju, muszą posiadać uprawnienia do pobytu na terytorium Polski oraz uprawnienia do podjęcia zatrudnienia. Ponadto zatrudnienie obcokrajowca 2021 przebywającego w RP na podstawie wizy bądź zezwolenia na pobyt czasowy związane jest z koniecznością otrzymania pozwolenia na pracę. Ukraińskich obywateli można zatrudniać także na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy. Kiedy powyższe dokumenty nie są wymagane? Wtedy, gdy sytuacja dotyczy obywateli spoza Unii Europejskiej przebywających w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały oraz Ukraińców, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Najbardziej uproszczoną i najszybszą formą legalnego i bezpiecznego zatrudnienia Ukraińców przez polskiego pracodawcę jest powierzenie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia. Musi on złożyć je w powiatowym urzędzie pracy. Procedura ta jest zdecydowanie krótsza i pozwala szybciej, legalnie zatrudnić osobę spoza naszego kraju.

Kiedy pracodawca może złożyć oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi można złożyć  w przypadku spełnienia trzech warunków i otrzymać je, jeśli: 

 • Cudzoziemiec jest obywatelem Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy,
 • Okres zatrudnienia nie przekroczy 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, 
 • Prace, które będzie wykonywał cudzoziemiec, nie dotyczą prac sezonowych. 

Zatrudnianie obcokrajowców na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi po upływie ważności oświadczenia wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. 

Kto może pracować w Polsce bez zezwolenia na pracę?

1 grudnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. Dotyczy ono powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Oprócz obcokrajowców, którzy byli objęci zwolnieniem z zezwolenia na pracę, na liście znaleźli się cudzoziemcy posiadający wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i 2023), cudzoziemcy posiadający ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”, cudzoziemcy będący lekarzami lub dentystami posiadającymi prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2020 r. poz. 514, 567, 1291 i 1493), cudzoziemcy, których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub stwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493), cudzoziemcy uprawnieni do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882), cudzoziemcy wykonujący pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej czy urzędu konsularnego na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych.

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców – co nas czeka?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało pakiet zmian dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców. Niektóre z nich znacznie przyspieszą i ułatwią proces zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Jeśli interesuje Cię nawiązanie współpracy z pracownikami z Ukrainy, powinieneś wiedzieć, jakich kwestii dotyczy ten projekt. Wskazano w nim rezygnację z wymogu posiadania zapewnionego miejsca zamieszkania oraz wymogu posiadania źródła stabilnego, regularnego dochodu dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Ponadto ustawodawca zapowiada także wprowadzenie rozwiązania ułatwiającego uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających pracować w podmiotach o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki. W projekcie znalazł się jeszcze jeden istotny zapis dotyczący wprowadzenia terminów na rozpatrzenie sprawy o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – ma on wynosić 60 dni. Na ostateczną ocenę będzie trzeba jednak jeszcze poczekać.

Co z kwarantanną dla zatrudnionych cudzoziemców?

Rekrutacja pracowników zagranicznych jest znacznie dłuższa niż rekrutacja pracowników z polskim obywatelstwem. Dodatkowe utrudnienie stanowi okres pandemii. Przepisy związane z koniecznością odbywania kwarantanny po przekroczeniu granicy lub koniecznością okazania negatywnego wyniku w kierunku SARS-CoV-2 ulegają zmianie. Obecnie pracowników z Ukrainy z negatywnym wynikiem testu nie dotyczy kwarantanna. Jednak test musi zostać wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Kwarantanny nie muszą odbywać także cudzoziemcy przyjeżdżający do pracy w Polsce, którym zostały podane dwie dawki szczepionki. Muszą posiadać oni przy sobie odpowiedni certyfikat odporności.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy Workafford?

Wybierz Workafford jako swojego pośrednika, ponieważ jesteśmy doświadczoną agencją pośrednictwa pracy, która doskonale zna realia rynkowe. Jest Ci potrzebny pracownik z Ukrainy? Dołożymy wszelkich starań, aby znaleźć dla Ciebie odpowiednią osobę na dane stanowisko. Działamy w wielu branżach, między innymi takich jak budowlana, przetwórstwo spożywcze, przemysł ciężki, praca fizyczna, personel magazynów, mechanika, rolnictwo czy usługi, co sprawia, że pomagamy każdemu przedsiębiorcy, który zgłosi się do nas po pomoc. Efektywnie łączymy pracowników z pracodawcami, a ponadto świadczymy usługi z zakresu doradztwa personalnego. Zaufaj nam. Zachęcamy do kontaktu z naszymi konsultantami.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/jak-bezpiecznie-zatrudniac-obcokrajowcow/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge