Jak przygotować profil kandydata?
20.01.2022

Jak przygotować profil kandydata?

Profil kandydata jest niezbędnym zadaniem do wykonania przed rozpoczęciem profesjonalnej i skutecznej rekrutacji. Dzięki dobrze sporządzonemu profilowi kandydata, pracodawca jest w stanie znaleźć odpowiednią osobę na dane stanowisko, tak aby rekrutacja przebiegła w pełni efektywnie. Celem skutecznej rekrutacji jest właśnie zatrudnienie takiego pracownika, który posiada wiedzę, doświadczenie oraz odpowiednie umiejętności wymagane na danym stanowisku, które zapewnią mu pracę w firmie przez dłuższy czas. Dlatego właśnie odpowiednia strategia rekrutacyjna oraz zdefiniowany profil kandydata do pracy jest kluczowy.

Czym jest profil kandydata?

Profil kandydata, obok opisu stanowiska pracy, jest niezbędnym elementem przy tworzeniu ogłoszeń czy innych materiałów kierowanych do kandydatów na dane stanowisko pracy. Zawiera on wszystkie ważne informacje o kandydacie, które pomogą Ci go znaleźć, ale także przekonać do pracy. Taki oto profil powinien określić jaka wiedza (wykształcenie, a także widza specjalistyczna) jest wymagana od pracownika na danym stanowisku, umiejętności, które powinien posiadać, kwalifikacje (zarówno obecne, jak i takie, które będą istotne w przyszłości), cechy osobowości pozwalające na osiągnięcie sukcesu oraz wartości Twojej firmy, czy też warunki fizyczne. Dzięki wszystkim tym elementom, w pełni wykonany profil kandydata pozwoli na określenie oczekiwań od swojego przyszłego pracownika.

Etapy sporządzania profilu kandydata

Etap pierwszy – opis stanowiska

Przed przystąpieniem do określenia wszystkich ważnych elementów profilu kandydata, należy wcześniej dokładnie opisać stanowisko pracy. Przede wszystkim powinny znaleźć się takie informacje jak: nazwa stanowiska, miejsce w strukturze przedsiębiorstwa, bezpośrednia zależność służbowa, zakres obowiązków oraz uprawnień, a także warunki pracy. Wszystkie te informacje będą punktem wyjścia przy tworzeniu profilu kandydata.

Etap drugi – formułowanie cech do profilu kandydata

Proces ten skupia się na dokładnym sprecyzowaniu wszystkich niezbędnych cech i kompetencji przyszłego pracownika, które będą wpisywać się do pracy na danym stanowisku. Podczas tworzenia profilu kandydata należy w pełni opierać się na wcześniej stworzonym opisie stanowiska pracy. Najistotniejszym elementem jest wpisanie wymagań czy też zakresu obowiązków, a dopiero potem można skupić się na dalszych pożądanych cechach.

Do obu etapów należy przystąpić skrupulatnie, tak aby osiągnąć zamierzony efekt końcowy, czyli adekwatną osobę do stanowiska pracy.

Profil kandydata – wzory

Profil kandydata można stworzyć na przykładzie wzoru, który raz stworzony może pomóc w przyszłości. Taki oto wzór powinien dzielić się na kategorie takie jak: wymagania formalne, czyli wykształcenie, uprawnienia czy też kursy specjalistyczne; doświadczenie zawodowe; kompetencje twarde, czyli umiejętności niezbędne do wykonywania pracy, tj. posiadanie prawa jazdy, znajomość języków obcych czy też obsługa programów Microsoft; kompetencje miękkie, czyli pożądane cechy osobowości, np. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność czy kreatywność; wymagania dodatkowe w zależności od specyfiki danego stanowiska pracy i dotyczą wieku, stanu zdrowia czy dyspozycyjności. Należy jednak pamiętać, aby wszystkie wymagania były odpowiednie i realistyczne, ponieważ zawyżone mogą skutkować nieznalezieniem żadnych kandydatów.

Zalety tworzenia profilu kandydata

Istnieje wiele korzyści płynących ze stworzenia profilu kandydata. Jedną z nich jest stworzenie aktualnego opisu stanowiska pracy, w którym będą zawarte wszystkie niezbędne i istotne opisy dotyczące danej pracy – pomoże to w określeniu czego tak naprawdę potrzebujemy od naszego kandydata.

Kolejną zaletą jest atrakcyjna oferta pracy, która będzie stworzona właśnie dla idealnego kandydata, a także będzie do niego w pełni dostosowana, czyli napisana jego językiem. Właśnie dzięki temu istnieje większe prawdopodobieństwo, że kandydat zainteresuje się tą konkretną ofertą i będzie można zacząć proces rekrutacji.

Ponadto, poprzez stworzenie profilu kandydata będzie możliwa skuteczne rozpowszechnienie treści. To znaczy, że rekruter lub też osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie procesu rekrutacji, będzie w stanie opublikować ogłoszenie w takim miejscu, gdzie będą potencjalni kandydaci poszukujący właśnie oferowanej przez naszą firmę pracy.

Co więcej, profil ten pozwala też na prostszy wybór kandydata, ponieważ będzie istniała możliwość porównania zgłoszeń kandydatów do stworzonego profilu. Dzięki temu będzie można dobrać spełniającego nasze wszystkie oczekiwania pracownika.

Poza tym, bardzo możliwe, że poprzez stworzenie profilu jakość naszej rekrutacji wzrośnie i będziemy w stanie dotrzeć do lepszych i ciekawszych kandydatów. Jasno określone kwalifikacje oraz cechy osobowości pozwolą na zrekrutowanie idealnych kandydatów na dane stanowisko pracy.

Warto również zwrócić uwagę, że stworzenie profilu kandydata jest jedną z opcji, dzięki której proces rekrutacji można usprawnić, bądź też nawet przyspieszyć, aby znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy.

Jak profil kandydata wpływa na proces rekrutacji?

Solidne wykonany profil kandydata do pracy pozwala na odpowiedzi na większość nurtujących pracodawcę pytań, w tym kogo szukasz. Kolejnym etapem w procesie rekrutacji jest przygotowanie konkretnej i przejrzystej oferty pracy, która odpowiada na potrzeby idealnego kandydata. Co ważne, należy również upewnić się czy ta oferta trafi do odpowiedniego kandydata. Aby przeprowadzić skuteczną i efektywną rekrutację niezbędna jest wiedza, ale także dobra znajomość procesów. Ponadto, profil kandydata jest elementem określającym wszystkie pozostałe działania rekrutacyjne, ponieważ dzięki niemu mamy stworzony pełen obraz kandydata. Co więcej, profil ten determinuje charakterystykę ogłoszenia, ponieważ w zależności od pożądanych kompetencji i oczekiwań, odpowiednio będzie trzeba dopasować, np. język (czy bardziej „luźny”, czy też bardziej formalny). Dzięki temu cały proces poszukiwania i rekrutacji pracowników będzie składał się w jedną, kompletną i logiczną całość.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/jak-przygotowac-profil-kandydata/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge