Jak zweryfikować kompetencje potencjalnych pracowników?
30.06.2021

Jak zweryfikować kompetencje potencjalnych pracowników?

W procesie rekrutacji pracownika pracodawcę czeka spore ryzyko i wiele pułapek, przed którymi warto się skutecznie chronić. Rekruter, czyli osoba zajmująca się w firmie wyłącznie przyjmowaniem nowych osób, ma obowiązek precyzyjnego sprawdzenia ich kwalifikacji zawodowych oraz umiejętności. Nie jest to jednak tak proste, jak mogłoby się wydawać. Specjalistyczne działy HR (human resources) wyodrębnione jako oddzielna komórka w danej firmie stosują szereg różnych praktyk zawodowych, mających na celu wyeliminowanie kandydatów, którzy nie nadają się na dane stanowisko. Nie wszystkie firmy mogą sobie jednak na to pozwolić, głównie ze względów finansowych. Często najlepszym wyjściem okazuje się skorzystanie z usług firm trzecich znanych jako agencje pracy. Zajmują się one przede wszystkim procesem rekrutacji i przydzielaniem pracowników.

Kompetencje a kwalifikacje – różnice są znaczące

Warto rozpocząć od tego, czym są kompetencje pracowników. Jeszcze do niedawna działy HR najczęściej używały sformułowania kwalifikacji, które z reguły oznaczało precyzyjny opis doświadczenia w postaci dyplomów szkół i kursów, certyfikatów i uprawnień np. do kierowania pojazdami. Kwalifikacje mają charakter formalny i służą jako wskazanie zakresu wiedzy czy zakończonych szkoleń.

Kompetencje pracowników oznaczają zupełnie co innego. Termin ten jest znacznie szerszy i obejmuje między innymi takie umiejętności zawodowe jak np. radzenie sobie w sytuacjach stresowych, asertywność, ambicje zawodowe czy możliwość szybkiego podejmowania decyzji w sprawach najwyższej wagi.

Dla pracodawcy oba terminy mają równie ważne znaczenie. Kwalifikacje świadczą o zakresie uzyskanej wiedzy w sposób formalny poprzez ukończenie szkół i kursów, a kompetencje o realnych umiejętnościach niezbędnych na konkretnym stanowisku w danej firmie.

Dlaczego kompetencje pracowników mają aż tak duże znaczenie?

Kompetencje pracowników mają ogromne znaczenie dla funkcjonowania całego przedsiębiorstwa oraz konkretnego działu, dlatego obecnie rekruterzy kładą duży nacisk na stworzenie profilu kompetencji każdego kandydata. Uzyskane przez pracownika zaświadczenia i certyfikaty informują wyłącznie o tym, że dysponuje on wystarczającą wiedzą w tym konkretnym zakresie, co oznacza, iż poznał obsługę danej maszyny czy określonego programu komputerowego. Dokument uzyskania odpowiedniej wiedzy nie mówi jednak wiele na temat osobowości kandydata. Wysokie ambicje, odporność na stres czy zaangażowanie ułatwiają odpowiedzialną realizację obowiązków czy podejmowanie ważnych decyzji pod presją czasu. Ogromna wiedza bez poparcia w pewnych cechach charakteru zazwyczaj nie jest do końca wykorzystywana i może przyczyniać się do popełnienia błędu o bardzo dużych konsekwencjach dla całego przedsiębiorstwa.

Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną w celu weryfikacji kompetencji?

Pytanie „Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną?” zadaje sobie codziennie wielu przedsiębiorców. Niestety, proces rekrutacyjny jest zazwyczaj dla nich długi i stresujący, a jego efekty – niepewne, głównie z uwagi na zatajanie prawdy przez nieuczciwych kandydatów oraz możliwość ukrycia niepożądanych cech charakteru. Najważniejsze jest to, aby dopasować formę całego procesu rekrutacyjnego do stanowiska, o które ubiega się kandydat. Inne założenia będzie miała rozmowa o pracę na produkcji, a inna na jednym z najwyższych stanowisk w międzynarodowej firmie.

Jak dobrze przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną? Między innymi w jak najbardziej przyjaznej atmosferze. Z reguły miły charakter spotkania służy obu stronom. Pracownikowi pomoże się rozluźnić i zapomnieć o początkowym zdenerwowaniu, a rekruterowi uzyskać zgodne z prawdą i rzeczowe odpowiedzi. Pracownik udzielający informacji w stresie nie jest sobą, a jego wypowiedzi zazwyczaj przybierają formę wyuczonych frazesów. Warto także opisać profil działalności przedsiębiorstwa oraz sporządzić zakres pytań do kandydata – zawsze takich, które mają związek z pełnionymi obowiązkami. Po zakończeniu procesu zachęcamy do poinformowania kandydata o dalszych etapach.

Jakie kompetencje liczą się najbardziej w oczach pracodawców?

Pod hasłem „Jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pracownikiem?” kryją się także pytania o jego kompetencje, bardzo często znacznie istotniejsze niż same kwalifikacje. Wśród niezbędnych cech charakteru każdego pracownika, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy zakresu obowiązków, należą między innymi umiejętności organizacyjne. Należą do nich terminowość oraz sposób przygotowania miejsca pracy. Dobrze, gdyby kandydat był osobą godną zaufania w kwestii rozwiązywania rozmaitych problemów, również tych nietypowych i nieszablonowych, które przekraczają kwalifikacje konkretnego pracownika i wykraczają poza standardowe ramy jego pracy. Wiele osób pod presją czasu lub odpowiedzialności nie jest w stanie podjąć decyzji ważnych dla działania danego przedsiębiorstwa, dlatego ich wiedza nie zawsze ma odniesienie do skutecznego wypełniania przez nich zadań.

Bardzo istotną umiejętnością są także zdolności komunikacyjne oraz społeczne, które wpływają na pracę całej firmy i pozwalają na wspólne rozwiązanie danego problemu w szerszym gronie, co często stanowi klucz do sukcesu. Nie bez znaczenia są również ambicje, czyli chęć osiągnięcia celu. Bez nich wykonanie niektórych czynności firmowych jest zupełnie niemożliwe, gdyż wymagają np. uzyskania dodatkowej wiedzy bądź szczególnego zaangażowania podczas planowania czy samej realizacji.

Agencja pracy zapewnia pełną weryfikację kompetencji pracowników

Jak przeprowadzić rozmowę o pracę, aby kandydat w stu procentach spełniał założenia danej firmy? Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług agencji pracy, która między innymi zajmuje się w całości procesem rekrutacyjnym, co dla każdej firmy stanowi oszczędność czasu oraz funduszy. Agencja pracy tymczasowej samodzielnie dokona weryfikacji przyszłego pracownika, oceni jego kwalifikacje oraz kompetencje w sposób niebudzący wątpliwości. Co więcej, agencja pracy ma w swoim portfolio wielu pracowników z każdej grupy zawodowej, tym samym zapewnia możliwość uzyskania kandydata „z dnia na dzień”. Kwestia ta stanowi największą zaletę w przypadku nagłej utraty przez pracodawcę pracownika, który pełnił ważną funkcję w danej firmie.

Kolejną korzyścią współpracy z agencją pracy jest brak odpowiedzialności danego przedsiębiorstwa za wymogi formalne, takie jak odprowadzanie składek i podatków czy sporządzenie poprawnych umów. Nie musi także wyodrębniać komórki zajmującej się płacami i kadrami, co stanowi dla firmy możliwość osiągnięcia bardzo dużych oszczędności. Warto wiedzieć, że to właśnie agencja pracy, która doskonale wie, jak przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną z pytaniami, formalnie jest pracodawcą dla danego pracownika wynajętego przedsiębiorcy za wyszczególnioną w umowie opłatą.

Array
(
  [pl] => Array
    (
      [code] => pl
      [id] => 40
      [native_name] => polski
      [major] => 0
      [active] => 1
      [default_locale] => pl_PL
      [encode_url] => 0
      [tag] => pl
      [missing] => 0
      [translated_name] => polski
      [url] => https://workafford.pl/jak-zweryfikowac-kompetencje-potencjalnych-pracownikow/
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/pl.png
      [language_code] => pl
    )

  [en] => Array
    (
      [code] => en
      [id] => 1
      [native_name] => English
      [major] => 1
      [active] => 0
      [default_locale] => en_US
      [encode_url] => 0
      [tag] => en
      [missing] => 1
      [translated_name] => angielski
      [url] => https://workafford.com
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/uploads/flags/us.png
      [language_code] => en
    )

  [uk] => Array
    (
      [code] => uk
      [id] => 54
      [native_name] => Ukrainian
      [major] => 0
      [active] => 0
      [default_locale] => uk_UA
      [encode_url] => 0
      [tag] => uk
      [missing] => 1
      [translated_name] => ukraiński
      [url] => https://workafford.com.ua
      [country_flag_url] => https://workafford.pl/wp-content/plugins/sitepress-multilingual-cms/res/flags/uk.png
      [language_code] => uk
    )

)
Choose languge